Tinh d?u ô tô KOTADA ???c cho là 1 bi?n pháp r?t t?t ?? kh? các mùi hôi khó ch?u trong khoang xe. L?a ch?n ?úng m?u tinh d?u s? giúp khoang xe luôn ???c th?m mát và thông thoáng. Tham kh?o thêm các s?n ph?m khác t?i: https://kotada.com/